Stát, kraj i město podporuje sport

Město Děčín každoročně vypisuje dotační programy pro sportovní kluby, ve kterých se zaměřuje převážně na podporu sportování mládeže.

Projekt Děčín sportuje je novinka roku 2020. Podporuje sportovní kluby a zapojuje je do různých aktivit na jejich propagaci. V září 2020 například všichni prvňáčci dostali krásný katalog sportovních klubů. K dalším významným projektům patří Tyršův Děčín, kde na Mariánské louce proběhla zdařilá prezentace sportovních klubů.

Ústecký kraj pravidelně každý rok vypisuje granty, z kterých sportovní kluby hradí náklady na sportovní vyžití mládeže, například soustředění.

Národní sportovní agentura přebírá po Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy rozdělování dotací ze státního rozpočtu. Opět se zaměřuje především na podporu mládeže a také na provoz sportovišť.